Sedation protocol (Dutch, LUMC)

  Endoscopy

Medicatieschema Intraveneuze Sedatie

1.Bolus van 2,5 – 5 mg midazolam (langzaam in 30 seconden iv spuiten). Bij patiënten met een verhoogd risico ( leeftijd>65 jr., ASA klasse 3 of hoger, cardiopulmonale of hepatologische comorbiditeit, BMI>30) wordt een aangepaste startdosering van 1-2 mg midazolam iv geadviseerd.

2. Flush met NaCl 0.9% en controleer ademhaling en SaO2 en wacht enkele minuten op het gewenste effect.

3. Indien onvoldoende effect vindt titratie plaats met 1-2 mg midazolam per dosis (afhankelijk risicoprofiel patiënt). Daarna stap 2 herhalen.

4. Start de procedure en titreer waar nodig gedurende de procedure verder naar het gewenste sedatieniveau.

Herhaal stap 2 en 3 tot dat het gewenste bewustzijnsniveau is bereikt, neem telkens enkele minuten de tijd om het effect van midazolam af te wachten, met een maximum toe te dienen dosis van 10 mg midazolam (afhankelijk van risicoprofiel).

Medicatieschema intraveneuze Sedatie en Analgesie

1. Bolus 0,05 mg fentanyl i.v.(in 30 seconden iv spuiten).

2. Flush met NaCl 0.9% en controleer bloeddruk, adempatroon en SaO2. 3. Bij patiënten zonder contra-indicaties (zie schema sedatie) kan als startdosering voor 2,5 mg midazolam, in 30 seconden iv, worden gekozen, daarna titratie met 1 mg midazolam per dosis op wijze als hieronder omschreven. Bij patiënten met een verhoogd risico wordt een aangepaste startdosering van 1 mg midazolam iv geadviseerd.

4. Flush met NaCl 0.9%

5. Start de procedure en titreer waar nodig verder naar het gewenste sedatie- of analgesie-niveau.

Herhaal stap 3 en 4 tot dat het gewenste bewustzijnsniveau is bereikt, neem enkele minuten de tijd om het effect van midazolam af te wachten, echter met een maximum van 7.5 mg midazolam (afhankelijk van conditie patiënt).

Zo nodig kan tijdens de ingreep na 20-30 minuten nog 0,025 mg – 0,05 mg fentanyl gegeven worden tot een maximum dosis van 0,1 mg. Hierbij dient echter de midazolamdosering naar beneden te worden aangepast i.v.m. de potentierende effecten t.a.v. ademdepressie.

Antagonisten

1. Antagoneren van effecten van fentanyl.

Stap 1:  Patiënt wekken en ademcommando geven. Eventueel kortdurend op kap beademen

Stap 2:  Geef 0,2 mg naloxon i.v.. Deze dosering na 2 minuten herhalen, totdat patiënt zelf weer goed ademt.

Stap 3:  Flush met NaCl 0.9% na elke dosering.

2. Antagoneren van de effecten van midazolam.

Stap 1:  Patiënt wekken en ademcommando geven. Eventueel kortdurend op kap beademen

Stap 2:  Geef 0,2 mg  flumazenil i.v. in 15 sec.

Stap 3:  Flush met NaCl 0.9%. Elke minuut herhalen totdat gewenst bewustzijnniveau bereikt is. De maximale totale flumazanil dosis is 3 mg.

Stap 4:  Bij geen effect: starten met BLS/ALS en reanimatiesein 1000 uit laten zetten

Waarschuwing

Werkingsduur van flumazenil en naloxon is korter dan de werkingsduur van midazolam en fentanyl. Dit veroorzaakt een risico van herhaalde bewustzijndaling en/of ademdepressie na toediening van deze antagonisten. Na toediening van deze antagonisten dient de observatietijd na de procedure te worden verlengd tot minimaal 60 min na de laatste dosis van de antagonist. Na toediening van herhaalde grote doses naloxon en/of flumazenil dient opname op een bewaakte afdeling (MC of IC) overwogen te worden.