Verwijzing klinisch geneticus

  Oncology

Indicaties voor verwijzing naar klinisch genetic bij patienten zonder colorectaal kanker (CRC) of polyposis

 Persoon zonder CRC of polyposis met in de familieanamnese één van de volgende kenmerken:

·Eerstegraads familielid CRC < 50 jaar, (indien dit aangedane familielid zich zelf niet wil of kan laten verwijzen)

·Drie of meer (eerste- of tweedegraads) familieleden CRC (of een met Lynch syndroom geassocieerde maligniteit*) < 70 jaar

·Kiembaanmutatie in één van de mismatch repair genen in de familie

Indicaties voor verwijzing naar klinisch genetic bij patienten zonder colorectaal kanker (CRC) of polyposis