Tag : familiar

Indicaties voor verwijzing naar klinisch genetic bij patienten zonder colorectaal kanker (CRC) of polyposis  Persoon zonder CRC of polyposis met in de familieanamnese één van de volgende kenmerken: ·Eerstegraads familielid CRC < 50 jaar, (indien dit aangedane familielid zich zelf niet wil of kan laten verwijzen) ·Drie of meer (eerste- of tweedegraads) familieleden CRC (of ..

Read more