Tag : HBV

Hepatitis B follow-up without treatment indication Related articles:Chronic hepatitis B algorithm (Dutch)Hepatitis B work-up (Dutch guideline) Follow-up van patiënten die (nog) niet in aanmerking komen voor behandeling 1.    Patiënten met een HBeAg-positieve chronische hepatitis B infectie die jonger zijn dan 30 jaar en die niet voldoen aan de eerder genoemde behandelindicaties dienen gedurende het eerste ..

Read more

1.    Analyse van de ernst en activiteit van leverziekte:        1.    Biochemie: AST, ALT, GGT, AF, bilirubine,  serum albumine, PT/INR en bloedbeeld        2.    Echo abdomen        3.    Bij twijfel over de ernst van de leverziekte of bij twijfel over de indicatie voor behandeling kan een leverbiopt of een niet-invasieve maat voor de ..

Read more