Tag : Lynch

Indicaties voor verwijzing naar klinisch genetic bij patienten zonder colorectaal kanker (CRC) of polyposis  Persoon zonder CRC of polyposis met in de familieanamnese één van de volgende kenmerken: ·Eerstegraads familielid CRC < 50 jaar, (indien dit aangedane familielid zich zelf niet wil of kan laten verwijzen) ·Drie of meer (eerste- of tweedegraads) familieleden CRC (of ..

Read more

Lynch syndrome (HNPCC) surveillance: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) recommendations -ESGE recommends starting colonoscopy surveillance atthe age of 25 years for MLH1 and MSH2 mutation carriersand at the age of 35 years for MSH6 and PMS2 mutationcarriers. -ESGE recommends a high quality surveillance colonoscopyevery 2 years in asymptomatic individuals with Lynchsyndrome. -ESGE does not ..

Read more